Κατηγορίες προϊόντων

Κατηγορίες προϊόντων

Φίλτρα
loader

Τα προϊόντα μας

FX, FRA, FXA 8 – 10 – 12
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 8”, 10”, 12” και άνω.
AP6
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6” Felsom.
FX6
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 6” και άνω.
FP4
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 4” και άνω.