Ανακυκλοφορία
Φίλτρα
loader

Ανακυκλοφορία

e-LNE, e-LNT
Ηλεκτραντλίες in-line, υψηλής απόδοσης με κινητήρες ΙΕ3.
D5 Vario
Κυκλοφορητές DC για φωτοβολταϊκά συστήματα.
TLCN – TLCHN
Ανοξείδωτοι κυκλοφορητές σταθερών στροφών ζεστού νερού χρήσης.
Ecocirc XL – XL PLUS
Κυκλοφορητές θέρμανσης - ψύξης με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου.
Ecocirc PRO
Ορειχάλκινοι κυκλοφορητές υγρού ρότορα.
Ecocirc, Ecocirc+
Οι Ecocirc και Ecocirc+, κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης με κινητήρες μονίμων μαγνητών τεχνολογίας ECM.
Κατηγορία
Ανακυκλοφορία
Σήμερα η σύγχρονη κοινωνία, κατανοεί ότι η εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση του νερού είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ωστόσο, η ύπαρξη συστήματος ζεστού νερού χρήσης είναι απαραίτητη τόσο στον οικιακό τομέα, όσο και σε εμπορικές εφαρμογές και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (π.χ. εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.ά). Τη λύση έρχεται να δώσει η εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος ανακυκλοφορίας, η οποία εξασφαλίζει θερμική άνεση, αλλά και το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, λόγω των ολοένα υψηλότερων απαιτήσεων στις νέες εφαρμογές, αναπτύσσονται λύσεις με καινοτομικό σχεδιασμό που βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση, οδηγώντας στη δημιουργία νέων προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων με ενσωματωμένους αυτοματισμούς. Έτσι, στην κατηγορία των μικρών κυκλοφορητών, υπάρχουν επιλογές όπως η απομακρυσμένη διαχείριση, η αυτόματη προσαρμογή του συστήματος για βέλτιστη λειτουργία με χρήση ειδικού αλγορίθμου ή ακόμα και η νυχτερινή λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικά…χρημάτων!