Συστήματα ανίχνευσης διαρροών
Συστήματα ανίχνευσης διαρροών
Φίλτρα
loader

Συστήματα ανίχνευσης διαρροών

PipeDiver
Aνιχνεύει, εντός των σωλήνων σκυροδέματος, τμήματα που έχουν υποστεί ρήξη και χρειάζονται επιδιόρθωση, χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία. 
Smartball
Αυτόνομο σύστημα ελεύθερης πλεύσης για τον εντοπισμό διαρροών, θυλάκων αέρα και τη χαρτογράφηση σε δίκτυα ύδρευσης.
Κατηγορία
Συστήματα ανίχνευσης διαρροών