Πολυβάθμιες κατακόρυφης διάταξης
Πολυβάθμιες κατακόρυφης διάταξης
Φίλτρα
loader

Πολυβάθμιες κατακόρυφης διάταξης

e-MPV
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατά ISO 5199.
e-SV
Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 - AISI 316L.
Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες με πλαστική πτερωτή με κινητήρες ΙΕ3.
Κατηγορία
Πολυβάθμιες κατακόρυφης διάταξης