ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Φίλτρα
loader

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες με πλαστική πτερωτή με κινητήρες ΙΕ3.
e-SV
Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 - AISI 316L.
e-MPV
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατά ISO 5199.
Κατηγορία
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ