Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών AISI 304 & AISI 316
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών AISI 304 & AISI 316
Φίλτρα
loader

Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών AISI 304 & AISI 316

AP6
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6” Felsom.
Z6
Ανοξείδωτες υποβρύχιες ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6”.
Κατηγορία
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών AISI 304 & AISI 316