Ενοικίαση

Υπηρεσίες

Ενοικίαση

Υπάρχουν φορές που χρειάζεται μια αντλία για μία και μόνη εργασία. Άλλες φορές απαιτείται εκτάκτως μια λύση εκκένωσης, αποστράγγισης ή μεταφοράς λυμάτων.

Όσο πλήρης κι αν είναι η εγκατάσταση ή το εργοτάξιό σας, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που ο αντλητικός σας εξοπλισμός δε θα σας καλύψει. Φυσικές καταστροφές, υπόγεια νερά, προσωρινή παράκαμψη κεντρικού δικτύου λυμάτων ή καθαρού νερού, είναι μόνο μερικές από τις ειδικές συνθήκες που μπορεί να προκύψει η ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό.

Στην IDATOR με τις λύσεις της Xylem Rental Solutions, σας βοηθάμε να αντιμετωπίσετε σύνθετες προκλήσεις στις υποδομές σας, παρέχοντας κορυφαίο εξοπλισμό προς ενοικίαση, που συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και καινοτομία με μοναδικής τεχνογνωσίας σχεδιασμό.

Για όλες αυτές τις έκτακτες ή μικρής διάρκειας περιπτώσεις, η IDATOR σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια από τις κορυφαίες αντλίες της GODWIN ή BIBO της Flygt ή Lowara – σε περίπτωση περιορισμένων αναγκών.

         

Οι αντλίες σας παραδίδονται έτοιμες για χρήση, με όλα τα εξαρτήματα και τον ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας.

Όλοι οι μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας, να σας εξυπηρετήσουν στην αξιολόγηση της ζημιάς ή έκτακτης ανάγκης και να σας προτείνουν την καλύτερη λύση για την περίπτωσή σας.