ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Φίλτρα
loader

ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DL
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων
DC
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων με σώμα από χυτοσίδηρο
1300
Υποβρύχιες χυτοσιδηρές ηλεκτραντλίες λυμάτων
M 3000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων - ακαθάρτων με πολτοποιητή
Κατηγορία
ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ