Άντληση λυμάτων επαγγελματικών εφαρμογών
Άντληση λυμάτων επαγγελματικών εφαρμογών
Φίλτρα
loader

Άντληση λυμάτων επαγγελματικών εφαρμογών

Ν 3000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων - ακαθάρτων με πτερωτή τύπου Ν
M 3000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων - ακαθάρτων με πολτοποιητή
1300
Υποβρύχιες χυτοσιδηρές ηλεκτραντλίες λυμάτων Lowara 1300 μη εμφρασσόμενου τύπου, με πτερωτές Vortex.
DC
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων με σώμα από χυτοσίδηρο
DL
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων
Κατηγορία
Άντληση λυμάτων επαγγελματικών εφαρμογών