Εγκατάσταση & εκκίνηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση & εκκίνηση

Η σωστή ρύθμιση και εκκίνηση του εξοπλισμού είναι πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της IDATOR, με συνεχείς εκπαιδεύσεις προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες, αναλαμβάνει την εκκίνηση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε εφαρμογή.
Σε συνεργασία με τους συνεργάτες εγκαταστάτες, μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλευτικά τις προτάσεις μας για την εγκατάσταση του εξοπλισμού μας, είτε πρόκειται για συγκρότημα αντλιών επιφανείας, είτε για υποβρύχιες αντλίες.