Άντληση-Μεταφορά-Αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων
Άντληση-Μεταφορά-Αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων
Φίλτρα
loader

Άντληση-Μεταφορά-Αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων

SANISHOWER
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων νερών ντους και νιπτήρα.
SANICUBIC 1WP
Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με μια αντλία.
SANICUBIC 2 CLASSIC-PRO
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων - λυμάτων με δύο αντλίες με κοπτήρα.
SANICUBIC 2XL
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων - λυμάτων με δύο αντλίες με πτερωτή Vortex.
SANIVITE
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων οικιακής χρήσης, SANIVITE.
Ν 3000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων - ακαθάρτων με πτερωτή τύπου Ν
Κατηγορία
Άντληση-Μεταφορά-Αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων
Η άντληση, μεταφορά ή αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων αποτελεί μία απαιτητική εργασία, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης περιεκτικότητας των λυμάτων σε στερεές ύλες ή της αυξημένης τους παραμονής στο δίκτυο. Η χρήση των κατάλληλων αντλιών είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, αλλά και για την ευκολία στη συντήρηση και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η Idator διαθέτει ποικιλία αντλιών λυμάτων είτε για επαγγελματικές, είτε για οικιακές εφαρμογές, καθώς και πρωτοποριακές λύσεις απομάκρυνσης ακαθάρτων μέσω μονάδων ανύψωσης.