ΑΝΤΛΗΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Φίλτρα
loader

ΑΝΤΛΗΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

SANICUBIC 2 CLASSIC-PRO
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων - λυμάτων με δύο αντλίες με κοπτήρα.
DN
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες αποστράγγισης
Bibo a
Aντλίες αποστράγγισης με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης
SANIFLOOR1-2-3
Επιδαπέδιο κιτ ανύψωσης ακαθάρτων.
SANICUBIC 2XL
Σταθμός ανύψωσης ακαθάρτων - λυμάτων με δύο αντλίες με πτερωτή Vortex.
MIDIBOX
Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς νερών αποστράγγισης - λυμάτων.
Κατηγορία
ΑΝΤΛΗΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η άντληση, μεταφορά ή αποστράγγιση ακαθάρτων λυμάτων αποτελεί μία απαιτητική εργασία, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης περιεκτικότητας των λυμάτων σε στερεές ύλες ή της αυξημένης τους παραμονής στο δίκτυο. Η χρήση των κατάλληλων αντλιών είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, αλλά και για την ευκολία στη συντήρηση και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η IDATOR διαθέτει ποικιλία αντλιών λυμάτων είτε για επαγγελματικές, είτε για οικιακές εφαρμογές, καθώς και πρωτοποριακές λύσεις απομάκρυνσης ακαθάρτων μέσω μονάδων ανύψωσης.