Υδάτωρ Α.Ε.

Πολιτική Απορρήτου

Στην Υδάτωρ Α.Ε. επικοινωνούμε, συναλλασσόμαστε και λειτουργούμε λαμβάνοντας ως δεδομένη την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Η Διασφάλιση του Ιδιωτικού Απορρήτου είναι για εμάς πρωτεύουσας σημασίας.

Με την Ειδοποίηση Απορρήτου σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Υδάτωρ Α.Ε. συλλέγει, αποθηκεύει και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επωνυμία: Εφαρμογές Άντλησης Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Υδάτωρ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Εμπόριο

Διεύθυνση έδρας: Γλαύκου 83Α, 26332, Πάτρα

ΑΦΜ: 999376894

Αρμόδια ΔΟΥ: Γ’ Πατρών

Διευθύνσεις υποκαταστημάτων: 14ο χιλ Αθηνών – Λαμίας, 14564 Κηφισιά – Αψιθιάς, 13677 Αχαρναί.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες (προσωπικές ή μη) που ενδέχεται να συλλέγουμε για εσάς είναι οι εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τίτλος εργασίας
 • Τίτλος εκπαίδευσης
 • Τμήμα της εταιρίας στο οποίο εργάζονται
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Σταθερό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση email (εταιρικό)
 • Διεύθυνση email (προσωπικό)
 • Τηλέφωνο Οικίας (σταθερό)
 • Άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση της εταιρίας στην οποία εργάζονται
 • Α.Φ.Μ.
 • Δ.Ο.Υ.
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ημερομηνία ονομαστικής εορτής
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Όνομα συζύγου
 • Ξένες γλώσσες που γνωρίζει
 • Στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
 • Διεύθυνση IP
 • Τύπο και γλώσσα του λογισμικού περιήγησης
 • Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σε ιστοσελίδα

Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται απευθείας από εσάς είτε όταν επικοινωνείτε ή επικοινωνούμε μαζί σας για πρώτη φορά, είτε όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, είτε όταν επισκέπτεστε και περιηγείστε στους ιστοτόπους και τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας.  Η παροχή των άνω πληροφοριών μπορεί να γίνει σε διάφορες χρονικές στιγμές διάφορες χρονικές στιγμές και με διαφορετικά μέσα, όπως από εσάς μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής φόρμας, τηλεφώνου ή email, μέσω μέλους του προσωπικού μας ή από συνεργάτη μας, ή μέσω του εργοδότη ή μέλους του προσωπικού σας ή συνεργάτη σας, ή εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορία που σας αφορά, όπως για παράδειγμα όταν:

 • αναζητήσετε πληροφορίες ή υποβάλετε κάποιο αίτημα, ερώτημα κ.λπ. μέσω του ιστοτόπου μας ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
 • εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της εταιρείας μας,
 • εγγραφείτε ή/και δημιουργήσετε λογαριασμό για την συμμετοχή σας σε online υπηρεσίες συζητήσεων, σχολίων κ.λπ., όπου δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης δικού σας περιεχομένου,
 • δημιουργήσετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας,
 • ζητήσετε να έρθετε σε επαφή με έναν εκπρόσωπο μας,
 • συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια ή έρευνά μας,
 • επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες στις οποίες έχετε αναρτήσει και έχετε διαθέσει δημόσια τις άνω πληροφορίες.

Σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πιο πάνω πληροφορίες σας για τους εξής σκοπούς:

 • Τήρηση – Διαχείριση της αλληλογραφίας της εταιρείας και επικοινωνία με εσάς στα πλαίσια της άσκησης της εμπορικής μας δραστηριότητας και των συναλλαγών μας με εσάς
 • Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και πώλησης προϊόντων της εταιρείας μας
 • Αποστολή προωθητικών ενεργειών/newsletter

Νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Για στις παραπάνω σκοπούς στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις επεξεργασίας ανά περίπτωση:

 • Η επεξεργασία συνιστά νομική μας υποχρέωση (βάσει της φορολογικής, της ασφαλιστικής ή άλλης νομοθεσίας).
 • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εισέλθουμε σε σύμβαση μαζί σας ή για την διενέργεια και διεκπεραίωση συναλλαγών με εσάς, ή για να εκτελέσουμε σύμβαση την οποία έχουμε συνάψει με εσάς, στα πλαίσια της εμπορικής μας δραστηριότητας.
 • Η επεξεργασία εξυπηρετεί επιχειρηματικές ανάγκες και τα συμφέροντά μας, όπως η τήρηση συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας, υπεράσπιση-νομική προστασία, στατιστικοί-ιστορικοί λόγοι, προώθηση των υπηρεσιών μας κ.λπ.
 • Έχετε προηγουμένως συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για έναν η περισσότερους από τους πιο πάνω σκοπούς.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Οι περιπτώσεις που μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους είναι οι εξής:

 1. Στο προσωπικό ή σε συνεργάτες μας, δυνάμει αντίστοιχης σύμβασης με τα πρόσωπα αυτά, για την άσκηση των καθηκόντων τους ή/και την παροχή των υπηρεσιών τους προς την εταιρεία μας, στα πλαίσια της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας μας.
 2. Για να διαχειριστούμε τη σύμβαση που έχουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε αξιώσεις και άλλες συναλλαγές.
 3. Να συμμορφωθούμε με τον νόμο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να επιτρέψουμε την ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων με τις υπηρεσίες της αστυνομίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, ή στα πλαίσια ελέγχου, εντολής, απόφασης, έρευνας της εταιρείας μας από οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική, δικαστική, αστυνομική ή άλλη αρχή κ.λπ.
 4. Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 5. Για να εκπληρωθούν άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση ιστοσελίδων
 6. Όταν έχουμε την προηγούμενη γραπτή και ειδική συναίνεσή σας.

Όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους (προσωπικό, συνεργάτες, υπεργολάβους κ.λπ.) που εκτελούν υπηρεσίες για εμάς, απαιτούμε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών.

Δεν κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε καμία διαφορετική περίπτωση. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται κατά περίπτωση για την ικανοποίηση του σκοπού συλλογής τους καθώς και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται από τυχόν εφαρμοστέα νομοθεσία (πχ φορολογική) ή κατόπιν προηγούμενης γραπτής και ειδικής συναίνεσής σας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

εσμευόμαστε και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία μας είναι συνοπτικά τα εξής:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε, επιπλέον των αναφερομένων στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά σας.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δικά σας προσωπικά δεδομένα (εάν τα επεξεργαζόμαστε) και σε πληροφορίες που τα αφορούν όπως τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, την προέλευση, τους τυχόν αποδέκτες τους.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 1. Δικαίωμα διαγραφής

Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε ή εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω, εκτός των ειδικών προβλεπόμενων στο νόμο περιπτώσεων.

 1. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή/και να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, κατόπιν στάθμισης συμφερόντων, περιλαμβανομένης της καταρτίσεως προφίλ.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος σας στην εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά ή άλλως). Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο υποβληθέν αίτημα σας θα σας ενημερώσουμε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση επικοινωνίας σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα, μπορείτε να μας στείλετε το αίτημά σας, στο email privacy@idator.gr.