Συχνές ερωτήσεις
Διαθέτει το Hydrovar ελεγκτή PID?
Brand: Lowara, Κατηγορία προϊόντος: Μετατροπείς συχνότητας
Το PID είναι ο κλασσικός και βασικός αλγόριθμος (βρόγχος) για την προσπάθεια επίτευξης τιμής στόχου με feedback επί του σφάλματος. Ουσιαστικά αποτελεί μέθοδο ρύθμισης όπου κατ'ουσίαν εξυπηρετεί μόνο όταν ένα Inverter δεν έχει συγκεκριμένη εφαρμογή όπου θα χρησιμοποιηθεί, οπότε η παραμετροποίησή του αφήνεται να καλυφθεί από το τυπικό PID, με ασαφείς για τον μέσο χρήστη/χειριστή όρους και τρόπους υπολογισμού των ορθών τιμών ρύθμισης του P, I, και D. Ο αλγόριθμος αυτός υπάρχει π.χ. αντίστοιχα και τρέχει σε πληθώρα συσκευών καθημερινής χρήσης και την συναντάμε φυσικά σε όλα τα κλιματιστικά inverter. Κανένα κλιματιστικό, όπως είναι φυσικά αναμενόμενο, δεν σου ζητά όμως να του ρυθμίσεις το PID για να παίξει. Η συμπεριφορά ενός τέτοιου συστήματος είναι γνωστή, έχει χαρτογραφηθεί με ακρίβεια από τους κατασκευαστές κλιματιστικών και εμείς απλά ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία. Το PID υπάρχει και λειτουργεί εσωτερικά χωρίς εμείς να ασχοληθούμε ποτέ με αυτό, και για πολλούς... ούτε καν γνωρίζουν την ύπαρξή του. Το αντίστοιχο λοιπόν ισχύει και για το HYDROVAR όπου εδώ και 20 χρόνια έχει επιλύσει την ανάγκη να σκεφτόμαστε αλγοριθμικά ώστε να προγραμματίσουμε το PID, και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε με πραγματικές παραμέτρους και συνθήκες λειτουργίας μίας εγκατάστασης αντλιών. Εσωτερικά προφανώς λειτουργεί κάποιο PID, ή PI, ή κάποια άλλη παραλλαγή του βασικού αλγορίθμου, αλλά ως οφείλει (όντας πια 2020 παρότι το φρόντισε από το 2000 περίπου), αυτή η διαδικασία είναι εσωτερική και απολύτως διαφανής για τον τελικό χρήστη. Οι μεγάλοι κατασκευαστές inverter βλ. DELTA, ΑΒΒ, SIEMENS, VACON έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα αυτή και σιγά σιγά εμφανίζουν εξειδικευμένα συστήματα ανά εφαρμογή. Κάποια από αυτά είναι π.χ. τα VACON Flow και HVAC που έχουμε και εμείς χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Ακολούθως παραθέτω μία σύντομη επεξήγηση που περιγράφει τις βασικές δυνατότητες και που ευελπιστώ ότι δίνει την εικόνα του πόσο ευέλικτο, φιλικό και προηγμένο είναι στην πραγματικότητα το HYDROVAR. Το HYDROVAR διαθέτει εσωτερικό ελεγκτή για την επίτευξη του επιθυμητού σημείου λειτουργίας, εκτελώντας αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αντλιών αλλά και με πλήρη ρύθμιση των στροφών κάθε αντλίας. Είναι κατ’ ουσίαν ένας απόλυτα προσαρμοσμένος αλγόριθμος για ανάγκες πιεστικών συγκροτημάτων με πλήρως ρυθμιζόμενη συμπεριφορά του συστήματος από τον χρήστη. Οι ρυθμίσεις του, σε αντίθεση με τα συμβατικά και μη εξειδικευμένα συστήματα μετατροπής στροφών, γίνεται με άμεση παραμετροποίηση όλων των πραγματικών τιμών απόκρισης (χρόνου και πίεσης) του συστήματός μας, χωρίς την ανάγκη υπολογισμών, δοκιμών ή προγραμματισμού τιμών έμμεσης ρύθμισης του επιθυμητού αποτελέσματος. Το HYDROVAR προσφέρει απόλυτο έλεγχο στο χρήστη, με ξεχωριστές ρυθμίσεις για το πλήρες εύρος λειτουργίας της αντλίας που ελέγχει. Ενδεικτικά αναφέρονται κάτωθι τα σημαντικότερα σημεία που μπορούν να παραμετροποιηθούν:
 • Χρόνος επίτευξης ελάχιστης ταχύτητας από στάση.
 • Χρόνος αύξησης στροφών σε μικρή απόκλιση από τον στόχο.
 • Χρόνος αύξησης στροφών σε μεγάλη απόκλιση από τον στόχο.
 • Χρόνος μείωσης στροφών σε μεγάλη απόκλιση από το στόχο.
 • Χρόνος μείωσης στροφών σε μικρή απόκλιση από το στόχο.
 • Χρόνος στάσης από ελάχιστη συχνότητα.
 • Ρύθμιση ορίων μικρής και μεγάλης απόκλισης.
 • Χρόνος καθυστέρησης πλήρης στάσης.
 • Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης αντλίας.
 • Χρόνος καθυστέρησης διακοπής αντλίας.
 • Αποκλίσεις πιέσεων για και κατά την εκκίνηση/στάση αντλιών.
 •  Διαφορική ρύθμιση πίεσης εκκίνησης από πλήρης στάση.
 • Χρόνος κυκλικής εναλλαγής.
 • Σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία των αντλιών.
Η πλήρης παραμετροποίηση της συμπεριφοράς του αλγοριθμικού βρόγχου περιλαμβάνει συνολικά περί τις 20 παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί ξεκινούν με εργοστασιακά προρυθμισμένες τιμές προσφέροντας πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα κάθε εγκατάστασης (πλήγματα, bottlenecks, παλινδρομήσεις, κλπ) μπορούν ευκολότατα και ταχύτατα να αντιμετωπιστούν ρυθμίζοντας τις αντίστοιχες παραμέτρους. Τα πλεονεκτήματα του HYDROVAR είναι αρκετά και κατ' εμε αποτελεί ένα από τα δυνατότερα "χαρτιά" μας. Βλ. Πλήρες redundancy ανά μονάδα, υποστήριξη όλων των δημοφιλών πρωτοκόλλων (GENI BUS που είναι custom και εσωτερικό της Grundfos), zero-day retrofitability και replaceability καθώς δεν αποτελεί μέρος του κινητήρα, και άλλα. Ο ανταγωνισμός τείνει και θέλει να περιγράφει κάποια από αυτά ως μειονεκτήματα γιατί έτσι τους βολεύει (βλ. Δεν έχει το καψερό PID). Αν αντιμετωπίσετε κάτι από τον ανταγωνισμό, πέραν προφανώς και του HYDROVAR, είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε με τον πελάτη ώστε να εκθέσουμε τον δυνατόν τεκμηριωμένα τη θέση μας.
Μπορεί να μετατραπεί ένας κυκλοφορητής XL σε XL Plus?
Brand: Lowara
Το PID είναι ο κλασσικός και βασικός αλγόριθμος (βρόγχος) για την προσπάθεια επίτευξης τιμής στόχου με feedback επί του σφάλματος. Ουσιαστικά αποτελεί μέθοδο ρύθμισης όπου κατ'ουσίαν εξυπηρετεί μόνο όταν ένα Inverter δεν έχει συγκεκριμένη εφαρμογή όπου θα χρησιμοποιηθεί, οπότε η παραμετροποίησή του αφήνεται να καλυφθεί από το τυπικό PID, με ασαφείς για τον μέσο χρήστη/χειριστή όρους και τρόπους υπολογισμού των ορθών τιμών ρύθμισης του P, I, και D. Ο αλγόριθμος αυτός υπάρχει π.χ. αντίστοιχα και τρέχει σε πληθώρα συσκευών καθημερινής χρήσης και την συναντάμε φυσικά σε όλα τα κλιματιστικά inverter. Κανένα κλιματιστικό, όπως είναι φυσικά αναμενόμενο, δεν σου ζητά όμως να του ρυθμίσεις το PID για να παίξει. Η συμπεριφορά ενός τέτοιου συστήματος είναι γνωστή, έχει χαρτογραφηθεί με ακρίβεια από τους κατασκευαστές κλιματιστικών και εμείς απλά ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία. Το PID υπάρχει και λειτουργεί εσωτερικά χωρίς εμείς να ασχοληθούμε ποτέ με αυτό, και για πολλούς... ούτε καν γνωρίζουν την ύπαρξή του. Το αντίστοιχο λοιπόν ισχύει και για το HYDROVAR όπου εδώ και 20 χρόνια έχει επιλύσει την ανάγκη να σκεφτόμαστε αλγοριθμικά ώστε να προγραμματίσουμε το PID, και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε με πραγματικές παραμέτρους και συνθήκες λειτουργίας μίας εγκατάστασης αντλιών. Εσωτερικά προφανώς λειτουργεί κάποιο PID, ή PI, ή κάποια άλλη παραλλαγή του βασικού αλγορίθμου, αλλά ως οφείλει (όντας πια 2020 παρότι το φρόντισε από το 2000 περίπου), αυτή η διαδικασία είναι εσωτερική και απολύτως διαφανής για τον τελικό χρήστη. Οι μεγάλοι κατασκευαστές inverter βλ. DELTA, ΑΒΒ, SIEMENS, VACON έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα αυτή και σιγά σιγά εμφανίζουν εξειδικευμένα συστήματα ανά εφαρμογή. Κάποια από αυτά είναι π.χ. τα VACON Flow και HVAC που έχουμε και εμείς χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Ακολούθως παραθέτω μία σύντομη επεξήγηση που περιγράφει τις βασικές δυνατότητες και που ευελπιστώ ότι δίνει την εικόνα του πόσο ευέλικτο, φιλικό και προηγμένο είναι στην πραγματικότητα το HYDROVAR. Το HYDROVAR διαθέτει εσωτερικό ελεγκτή για την επίτευξη του επιθυμητού σημείου λειτουργίας, εκτελώντας αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αντλιών αλλά και με πλήρη ρύθμιση των στροφών κάθε αντλίας. Είναι κατ’ ουσίαν ένας απόλυτα προσαρμοσμένος αλγόριθμος για ανάγκες πιεστικών συγκροτημάτων με πλήρως ρυθμιζόμενη συμπεριφορά του συστήματος από τον χρήστη. Οι ρυθμίσεις του, σε αντίθεση με τα συμβατικά και μη εξειδικευμένα συστήματα μετατροπής στροφών, γίνεται με άμεση παραμετροποίηση όλων των πραγματικών τιμών απόκρισης (χρόνου και πίεσης) του συστήματός μας, χωρίς την ανάγκη υπολογισμών, δοκιμών ή προγραμματισμού τιμών έμμεσης ρύθμισης του επιθυμητού αποτελέσματος. Το HYDROVAR προσφέρει απόλυτο έλεγχο στο χρήστη, με ξεχωριστές ρυθμίσεις για το πλήρες εύρος λειτουργίας της αντλίας που ελέγχει. Ενδεικτικά αναφέρονται κάτωθι τα σημαντικότερα σημεία που μπορούν να παραμετροποιηθούν:
 • Χρόνος επίτευξης ελάχιστης ταχύτητας από στάση.
 • Χρόνος αύξησης στροφών σε μικρή απόκλιση από τον στόχο.
 • Χρόνος αύξησης στροφών σε μεγάλη απόκλιση από τον στόχο.
 • Χρόνος μείωσης στροφών σε μεγάλη απόκλιση από το στόχο.
 • Χρόνος μείωσης στροφών σε μικρή απόκλιση από το στόχο.
 • Χρόνος στάσης από ελάχιστη συχνότητα.
 • Ρύθμιση ορίων μικρής και μεγάλης απόκλισης.
 • Χρόνος καθυστέρησης πλήρης στάσης.
 • Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης αντλίας.
 • Χρόνος καθυστέρησης διακοπής αντλίας.
 • Αποκλίσεις πιέσεων για και κατά την εκκίνηση/στάση αντλιών.
 •  Διαφορική ρύθμιση πίεσης εκκίνησης από πλήρης στάση.
 • Χρόνος κυκλικής εναλλαγής.
 • Σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία των αντλιών.
Η πλήρης παραμετροποίηση της συμπεριφοράς του αλγοριθμικού βρόγχου περιλαμβάνει συνολικά περί τις 20 παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί ξεκινούν με εργοστασιακά προρυθμισμένες τιμές προσφέροντας πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα κάθε εγκατάστασης (πλήγματα, bottlenecks, παλινδρομήσεις, κλπ) μπορούν ευκολότατα και ταχύτατα να αντιμετωπιστούν ρυθμίζοντας τις αντίστοιχες παραμέτρους. Τα πλεονεκτήματα του HYDROVAR είναι αρκετά και κατ' εμε αποτελεί ένα από τα δυνατότερα "χαρτιά" μας. Βλ. Πλήρες redundancy ανά μονάδα, υποστήριξη όλων των δημοφιλών πρωτοκόλλων (GENI BUS που είναι custom και εσωτερικό της Grundfos), zero-day retrofitability και replaceability καθώς δεν αποτελεί μέρος του κινητήρα, και άλλα. Ο ανταγωνισμός τείνει και θέλει να περιγράφει κάποια από αυτά ως μειονεκτήματα γιατί έτσι τους βολεύει (βλ. Δεν έχει το καψερό PID). Αν αντιμετωπίσετε κάτι από τον ανταγωνισμό, πέραν προφανώς και του HYDROVAR, είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε με τον πελάτη ώστε να εκθέσουμε τον δυνατόν τεκμηριωμένα τη θέση μας.