Ψηφιακή υδρομέτρηση
Ψηφιακή υδρομέτρηση
Φίλτρα
loader

Ψηφιακή υδρομέτρηση

Woltex M
Μηχανικός μετρητής Woltmann για εμπορικές & βιομηχανικές εφαρμογές
Flodis C&I
Ταχυμετρικός μετρητής απλής ριπής για εμπορικές & βιομηχανικές χρήσεις
Flostar M
Μηχανικός μετρητής απλής ριπής για εμπορικές & βιομηχανικές εφαρμογές
Intelis C&I
Στατικός μετρητής τεχνολογίας υπερήχων για εμπορικές & βιομηχανικές εφαρμογές.
Intelis wSource
Στατικός μετρητής νερού τεχνολογίας υπερήχων για άριστες μετρολογικά αποδόσεις σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
Aquadis+
Μετρητής νερού ογκομετρικού τύπου της Itron που προσφέρει αξεπέραστη ακρίβεια και αξιοπιστία για όλες τις οικιακές εφαρμογές.
Κατηγορία
Ψηφιακή υδρομέτρηση

Η ψηφιακή υδρομέτρηση συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέγιστη ακρίβεια μετρήσεων, έγκαιρη ανίχνευση διαρροών, καθιστώντας δυνατή τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και την σύνταξη αξιόπιστων ισοζυγίων νερού. Η ολοκληρωμένη λύση της Itron αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού.