Ηλεκτρονικές συσκευές
Φίλτρα
loader

Ηλεκτρονικές συσκευές

SPEEDBOX 1314 TT+TR10
Inverter τριφασικό (~3 x 400V) για τοποθέτηση στο τοίχο για τον έλεγχο στροφών τριφασικού (~3 x 400V) κινητήρα αντλίας μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 14Α. 
SPEEDBOX DUO + TR10
Διπλό Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) επίτοιχης τοποθέτησης, για τον έλεγχο στροφών 2 μονοφασικών (~1 x 230V - 12A) ή 2 τριφασικών αντλιών (~3 x 230V - 10A).
COMPACT 22 R
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
CONTROLPUMP FM 22
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 1.5KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α.
EPR G 1″
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης με ρύθμιση σταθερής πίεσης εξόδου για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως 2,2kW (3HP), μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
DIGIMATIC 2
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
Κατηγορία
Ηλεκτρονικές συσκευές
Η IDATOR παρέχει μια ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών που καλύπτουν τις ανάγκες προσωρινού φωτισμού επόμενης γενιάς, συστημάτων εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος, αυτόματων πιεστικών συστημάτων για κάθε ανάγκη υδροδότησης καθώς και μετατροπής συχνότητας της ηλεκτρικής ενέργειας.