Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 8-10-12 ιντσών
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 8-10-12 ιντσών
Φίλτρα
loader

Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 8-10-12 ιντσών

FX, FRA, FXA 8 – 10 – 12
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 8”, 10”, 12” και άνω.
Z8 – Ζ10 – Z12
Ανοξείδωτες υποβρύχιες ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 8” - 10” - 12”.
Κατηγορία
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 8-10-12 ιντσών