Πιεσοστάτες Ελέγχου Αντλίας
Πιεσοστάτες Ελέγχου Αντλίας
Φίλτρα
loader

Πιεσοστάτες Ελέγχου Αντλίας

SWITCHMATIC 2T
Ηλεκτρονικός τριφασικός (3~400V) πιεσοστάτης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης τριφασικής αντλίας έως 4.0KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α
SWITCHMATIC 3
Ηλεκτρονικός πιεσοστάτης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας, ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
Κατηγορία
Πιεσοστάτες Ελέγχου Αντλίας