Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αξιοπιστία & ευελιξία

Ως προμηθευτής πληθώρας λύσεων γύρω από τον κύκλο του νερού, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η διαχείριση νερού γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Η άντληση και διακίνηση καθαρού νερού και λυμάτων, η επεξεργασία ή ακόμα και επαναχρησιμοποίηση αυτών, είναι η ειδικότητά μας.

Σε αυτά τα πλαίσια, επενδύουμε σε λύσεις Τεχνολογίας Νερού, που έχουν φέρει επανάσταση στον κλάδο για την αποτελεσματικότητα, ευελιξία και βιωσιμότητά τους. Έτσι, μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα δίκτυα διαχείρισης νερού και να έχουμε οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Δεν αρκεί όμως μόνο η τεχνολογία για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης. Η εταιρεία IDATOR, έχοντας βαθιά γνώση της βιομηχανίας του νερού, φροντίζει τους πελάτες της από τη στιγμή του σχεδιασμού έως την υλοποίηση, εφαρμογή και συντήρηση. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, είναι έτοιμο να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη σε περιπτώσεις επισκευών, συντηρήσεων ή ακόμα και εκπαιδεύσεων.

Συνολικά, διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών, βασισμένο σε ειδικευμένες γνώσεις των συστημάτων, το οποίο διασφαλίζει τη λειτουργική ασφάλεια των εγκαταστάσεων των πελατών μας:

Εγκατάσταση και εκκίνηση
Ετήσια συμβόλαια συντήρησης
Επισκευή και συντήρηση
Ενοικίαση αντλιών

Εγκατάσταση & εκκίνηση

Η σωστή ρύθμιση και εκκίνηση του εξοπλισμού είναι πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του.

Προβολή
Επισκευή εξοπλισμού

Η πρώτη και βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας ήταν η τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο συντήρησης και επισκευής.

Προβολή
Ενοικίαση αντλιών

Υπάρχουν φορές που χρειάζεται μια αντλία για μία και μόνη εργασία. Άλλες φορές απαιτείται εκτάκτως μια λύση εκκένωσης, αποστράγγισης ή μεταφοράς λυμάτων.

Προβολή
Συντήρηση εξοπλισμού

Η IDATOR στα πλαίσια υπηρεσιών μετά την πώληση και εγκατάσταση των προϊόντων της, προτείνει τη σύναψη συμβολαίων συντήρησης.

Προβολή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος