Πιεστικά Συγκροτήματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πιεστικά Συγκροτήματα

Η χρήση πιεστικών συγκροτημάτων είναι απαραίτητη στην περίπτωση έλλειψης δικτύου ύδρευσης ή χαμηλής πίεσης του υπάρχοντος δικτύου. Η IDATOR, κατασκευάζει όλα τα πιεστικά της συγκροτήματα σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες που έχουν οριστεί με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2000 και φέρουν σήμανση CE. Για να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής, κάθε συγκρότημα δοκιμάζεται σε εξομοιωμένες συνθήκες και παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, αφού έχει υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Η τεχνογνωσία της IDATOR, σε συνδυασμό με την ποιοτική υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ευέλικτων και αξιόπιστων συστημάτων, παραμετροποιήσιμων με βάση την εκάστοτε ζήτηση νερού. Το τμήμα Μελετών της εταιρείας μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή του κάθε πιεστικού συγκροτήματος, ώστε να καλύπτει πλήρως κάθε ανάγκη.

loader
Ενδεικτικές σειρές προϊόντων
SMB
Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες Smart Pump.
BBF2 – BBF3 HV
Δίδυμα και τρίδυμα πιεστικά συγκροτήματα με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
BBF2 – BBF3
Δίδυμα και τρίδυμα πιεστικά συγκροτήματα
Μονά πιεστικά συγκροτήματα
Μονά πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες Lowara BG - HM και Genyo ή πιεστικά δοχεία.