Μονά πιεστικά συγκροτήματα

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτες μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες και ενσωματωμένο πιεσοστάτη και δοχείο διαστολής ή συνδυασμένες με ηλεκτρονικό ελεγκτή ροής & πίεσης, GENYO.

Mε αντλίες Lowara BG – HM και Genyo ή πιεστικά δοχεία

Τύπος ΗΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 3,9 4,2
BGM 7 1 Μ.Υ.Σ. 45,4 38,1 34,8 31,7 28,6 25,6
BGM 9 1,2 49,6 41,1 37,7 34,8 32,2 29,8 28,6
BGM 11 1,5 53,2 45,8 42,5 39,5 36,5 33,5 31,9 30,3

 

Τύπος ΗΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4
1HM04P 0,7 Μ.Υ.Σ. 44 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,9
1HM05P 0,7 54 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,1
1HM06P 1 67,1 60,1 57 52,8 48 42,4 36,3 31,1
0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2
3HM04P 0,7 45,5 40,3 37,5 34,2 30,3 26,2 21,8 15,9
3HM05P 1 58,4 52,5 49,4 45,5 40,9 35,8 30,3 22,8
3HM06P 1,3 70,2 63 59,2 54,4 48,9 42,8 36,2 27,2
0 2,4 3,2 4 4,7 5,5 6,3 7,2
5HM04P 1 47,6 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,2
5HM05P 1,3 59,4 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 16
5HM06P 1,5 72 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,8
  • Τα συγκροτήματα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα προς λειτουργία.
  • Οι τιμές των πιεστικών συγκροτημάτων με Genyo, είναι υπολογισμένες με τον τύπο Genyo 8A που περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης και φις.
  • Κατά την παραγγελία διευκρινίστε τον επιθυμητό τύπο (F12, F15, F22) ανάλογα της επιθυμητής πίεσης εκκίνησης (1,2 bar, 1,5 bar, 2,2 bar).
  • Τα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν πιεσοστάτες με καλώδιο και φις.
  • Επιβάρυνση για διαφορικό πιεσοστάτη οθόνης Ranco χαμηλής πίεσης: ____€ .
  • Επιβάρυνση για κιτ Aqua Stop πρίζας:
    1”  : ___€
    1¼”: ___€