Μονοβάθμιες ανοξείδωτες αντλίες
Μονοβάθμιες ανοξείδωτες αντλίες
Φίλτρα
loader

Μονοβάθμιες ανοξείδωτες αντλίες

e-SH
Φυγόκεντρες οριζόντιες ηλεκτραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
CΟ-SHO
Μονοβάθμιες, ανοξείδωτες AISI 316L φυγόκεντρες ηλεκτραντλίες, με πτερωτή ανοιχτού τύπου.
CEA – CEAN
Μονοβάθμιες ανοξείδωτες φυγόκεντρες ηλεκτραντλίες.
Κατηγορία
Μονοβάθμιες ανοξείδωτες αντλίες