Επισκευή εξοπλισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισκευή εξοπλισμού

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ήταν η τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο συντήρησης και επισκευών.

50 χρόνια αργότερα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο κέντρο Service αντλιών σε όλη την Ελλάδα, με σταθμούς στην Αθήνα για αντλίες λυμάτων και στην Πάτρα για καθαρού νερού.

          

Διαθέτουμε περισσότερους από 15 άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν τεχνικά προβλήματα, διενεργώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Με συνεχείς εκπαιδεύσεις στα εργοστάσια κατασκευής των συνεργαζόμενων οίκων, οι τεχνικοί μας ενημερώνονται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα των προϊόντων των συνεργατών μας.

         

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται είναι γνήσια εργοστασιακά και για το λόγο αυτό όλες οι επισκευές μας εγγυώνται την συνέχιση της εύρυθμης, μακρόχρονης λειτουργίας τους, με έγγραφη εγγύηση της εταιρείας μας διάρκειας ενός χρόνου.