scroll
Η εταιρεία μας
Οι εγκαταστάσεις Πατρών
Φροντίζουμε για το νερό
Από το 1969, φροντίζουμε οι λύσεις που παρέχουμε γύρω από το νερό και τα λύματα, να είναι ανώτερης ποιότητας, υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογικά προηγμένες, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής και τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας.

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ

Στην Idator φροντίζουμε το νερό και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες λύσεις απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις του νερού. Λύσεις οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές και έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύ­πωμα.

Από το 1969, όταν σε ηλικία 25 ετών, ο ιδρυτής Λεωνίδας Ευστρατιάδης, δημιούργησε την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας, μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να παρέχουμε ποιοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το καθαρό νερό και τα λύματα.

Μερικοί μόνο από τους τομείς εφαρμογής των λύσεών μας αφορούν:
• Τροφοδοσία, αύξηση πίεσης και επεξεργασία καθαρού νερού
• Άντληση και επεξεργασία λυμάτων
• Υδρομέτρηση
• Πυρόσβεση
• Θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό
• Άντληση και αποστράγγιση ακαθάρτων νερών
• Δοσομέτρηση χημικών υγρών
• Μεταφορά και άντληση ειδικών υγρών

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρείας, στην Idator επιδιώκουμε συνεργασίες με εργοστάσια τα οποία παράγουν προϊόντα αυστη­ρών προδιαγραφών και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Εκτός από επίσημος διανομέας μεγάλων brands στην ελληνική αγορά (όπως Lowara, Flygt, Wedeco, Sanitaire, Itron, Seko και OASE), κατασκευάζουμε πυροσβεστικά, πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα, καθώς και ηλεκτρικούς πίνακες, ακολουθώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης στους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση όλων των προϊόντων που διαθέτουμε, μέσω εκπαιδευμένων μηχανικών και τεχνιτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι κατασκευαστές, τόσο στις εγκαταστάσεις μας, όσο και στους χώρους όπου τα προϊόντα μας είναι τοποθετημένα. Η τεχνογνωσία των εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνιτών μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο εξοπλισμό μας, εγγυώνται την υψηλή αποτελεσματικότητα και αποκατάσταση.

Η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω επιλεγμένων συνεργατών που φροντίζουμε τόσο να επωφελούνται στο μέγιστο από τη χρήση των λύσεών μας, όσο και να εκπαιδεύονται από το έμπειρο προσωπικό μας για τη βέλτιστη λειτουργία τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στόχος μας είναι οι λύσεις που προσφέρουμε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και να ελαχιστοποιούν το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Επιθυμία μας, να διαφυλάξουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το πολυτιμότερο φυσικό πόρο, το Νερό και να εξασφαλίσουμε την παροχή ή επεξεργασία του, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΟΡΑΜΑ

Νερό όπου το θέλετε. Κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των πελατών μας, πάντα με χρήση βιώσιμων λύσεων. Θέλουμε να φροντίζουμε οι πελάτες μας να έχουν νερό, όπου το θέλουν, όποτε το θέλουν, για όποια χρήση το θέλουν.

Λύματα εκεί που πρέπει. Στοχεύουμε στην εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Φροντίζουμε ώστε τα λύματα να καταλήγουν, μέσω ολοκληρωμένων, σύγχρονων εφαρμογών, στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Αξίες
01

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Επενδύουμε σημαντικά σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αστικοποίησης, να καλύπτουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, βελτιώνοντας, την ίδια στιγμή, τις δραστηριότητές μας προς όφελος του περιβάλλοντος.

02

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Δεσμευόμαστε καθημερινά απέναντι στους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το περιβάλλον, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού. Εστιάζουμε στην υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και στη συνεχή βελτίωση της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας ή του κάθε σταδίου του κύκλου ζωής των έργων που αναλαμβάνουμε.

03

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανάπτυξη σημαίνει γνώση και καινοτομία. Η γνώση οδηγεί σε επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη, καθώς οι άνθρωποί μας γίνονται περισσότερο παραγωγικοί και αποδοτικοί, βοηθώντας μας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διαμορφώσουμε μια υγιή εταιρική κουλτούρα!

04

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Με την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει άμεσα τις ζωές όλων, οφείλουμε ως εταιρεία, προς την κοινωνία και το περιβάλλον, να συμβάλλουμε στη διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών πόρων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, επενδύουμε σε λύσεις βιώσιμες και στη λεγόμενη “Τεχνολογία Νερού”.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον.

1869
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
0
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
0
BRANDS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR)

Για μας στην Idator, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας, καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο αξιών και πολιτικών μας και έχει προεκτάσεις γύρω από πολλαπλούς στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 (SDGs).

ΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την IDATOR.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που φέρουμε, οι ενέργειες και η επιχειρησιακή μας λειτουργία έχουν ως βασικό άξονα τη λήψη μέτρων και την αειφόρο διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, μειώνοντας έτσι, στο μέγιστο δυνατό, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Δείτε περισσότερα
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια εταιρεία, είναι οι άνθρωποί της. Είναι αυτοί που κάνουν το όραμα και τους στόχους της πραγματικότητα μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Εμείς, φροντίζουμε καθημερινά, για ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές (πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018), χωρίς διακρίσεις, που μπορεί κανείς να αναπτυχθεί τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μας, ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Δείτε περισσότερα
AΓΟΡΑ

Στην IDATOR ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και λειτουργούμε με διαφάνεια και ακεραιότητα. Πιστεύουμε ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα, βασίζονται στην ορθή, έννομη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, στην εντιμότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Δείτε περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την IDATOR αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της, γι’ αυτό το λόγο συμμετέχει ενεργά σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, στηρίζοντας οργανισμούς και πρωτοβουλίες για το κοινό καλό. Επιδιώκουμε να είμαστε δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

Δείτε περισσότερα
Φορολογικά στοιχεία