Αυτόματα πιεστικά συστήματα
Αυτόματα πιεστικά συστήματα
Φίλτρα
loader

Αυτόματα πιεστικά συστήματα

DIGIPLUS
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
DIGIMATIC 2
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
EPR G 1″
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης με ρύθμιση σταθερής πίεσης εξόδου για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως 2,2kW (3HP), μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
CONTROLPUMP FM 22
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 1.5KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α.
COMPACT 22 R
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
Genyo
Αυτόματο πιεστικό σύστημα.
Κατηγορία
Αυτόματα πιεστικά συστήματα