Πυροσβεστικά Συγκροτήματα
Πυροσβεστικά Συγκροτήματα
Φίλτρα
loader

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα εντός Πυράντοχου Οικίσκου
Εργοστασιακά εγκατεστημένο πυροσβεστικό συγκρότημα εντός οικίσκου με διαστασιολόγηση βάσει των αναγκών της εγκατάστασης.
FTN
Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΤΟΤΕΕ 2451/86, παραγωγής Idator.
FEN
Διαιρούμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά EN12845 παραγωγής Idator.
Y2KO
Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης με εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία.
GEM
Πυροσβεστικά συγκροτήματα Lowara κατά ΕΝ12845:2015.
Κατηγορία
Πυροσβεστικά Συγκροτήματα
Η Idator προμηθεύει και κατασκευάζει πυροσβεστικά υψηλής ποιότητας υλικών και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την προστασία ανθρώπων και περιουσιών.