Πυροσβεστικά Συγκροτήματα εντός Πυράντοχου Οικίσκου

Με κύριο γνώμονα την ταχύτητα και ευκολία στην εγκατάσταση, η Idator παρουσιάζει πρώτη στην Ελλάδα την λύση του εργοστασιακά εγκατεστημένου πυροσβεστικού συγκροτήματος εντός οικίσκου.

Βασική Σύνθεση

 • Αφαιρούμενη οροφή (κατά περίπτωση αφαιρούμενη μαζί με την πλαγιοκάλυψη).
 • Πυράντοχη κύρια είσοδος με κλειδί.
 • Περιμετρικές πόρτες για επισκεψιμότητα και διευκόλυνση συντήρησης, είτε με κλειδί, είτε με άνοιγμα από το εσωτερικό του οικίσκου.
 • Πλήρες πυροσβεστικό συγκρότημα (επιλογή μεταξύ συνδυασμών ηλεκτροκίνητων και πετρελαιοκίνητων αντλιών), πακτωμένο σε κατάλληλες δοκούς.
 • Κιτ αναρρόφησης με κατάλληλες διατομές και διατάξεις.
 • Αναμονές σύνδεσης εκτός του οικίσκου για αναρροφήσεις, κατάθλιψη, γραμμή δοκιμής, γραμμές ψύξης, με τις κατάλληλες σωληνογραμμές και όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα και βανοειδή.
 • Σωλήνωση εξάτμισης με κατάλληλη απόληξη στο άνω μέρος του οικίσκου.
 • Δοχείο καυσίμου συνδεδεμένο με τον πετρελαιοκινητήρα.
 • Στιβαρή στήριξη σωληνώσεων για την αποφυγή ταλαντώσεων και διαρροών.
 • Ηλεκτρικοί πίνακες πυροσβεστικού συγκροτήματος με πλήρη ηλεκτρική σύνδεση.
 • Όδευση για σύνδεση της παροχής της κύριας ηλεκτροκίνητης, καθώς και της παροχής του πίνακα διανομής.

 

Βοηθητικές διατάξεις

 • Πίνακας διανομής βοηθητικών φορτίων.
 • Φωτισμός με διακόπτη και ρευματοδότες.
 • Εξαερισμός με περσίδες βαρύτητας στην είσοδο και την έξοδο (στην περίπτωση πετρελαιοκινητήρα).
 • Θερμαντικό σώμα για την διατήρηση ανεκτού επιπέδου θερμοκρασίας, ώστε να αποφευχθούν ζημιές λόγω δημιουργίας πάγου σε σωληνώσεις και αντλίες.

 

Διατάξεις Ασφαλείας

 • Sprinkler για την εσωτερική πυρόσβεση.
 • Φωτισμός ασφαλείας.
 • Μπάρα έκτακτης ανάγκης για αποφυγή εγκλωβισμού προσωπικού.
 • Πυροσβεστήρας.

Πλεονεκτήματα

Εξοικονόμηση χώρου
Η compact λύση σε σχέση με το συμβατικής κατασκευής αντλιοστάσιο πυροσβέσης καταλαμβάνει σημαντικά μικρότερο χώρο στο έργο.

Πλήρης εξοπλισμός
Προσφέρεται με όλα τα παρελκόμενα και απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή λειτουργία του.

Συνολική εγγύηση
Παρέχεται συνολική εγγύηση για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

Ολοκληρωμένη δοκιμή
Πλήρης δοκιμή και έλεγχος στις εγκαταστάσεις μας με σύγχρονο εξοπλισμό.

Εξωτερική εγκατάσταση
Ο οικίσκος μεταφέρεται ως πλήρες σύστημα για τοποθέτηση στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Απαιτείται μόνο υδραυλική σύνδεση και παροχή ρεύματος για την εκκίνησή του.

Ευκολία πρόσβασης
Σε αντίθεση με τα συμβατικής κατασκευής πυροσβεστικά συγκροτήματα εντός αντλιοστασίου, η πρόσβαση σε πυροσβεστικό εντός οικίσκου είναι ευκολότερη, ειδικά σε περίπτωση που απαιτείται επέμβαση για αποκατάσταση βλάβης.

 • Πλαίσιο από δοκούς μορφοσιδήρου, διαστασιολογημένο κατάλληλα για τα φορτία που θα δεχθεί.
 • Πλαγιοκάλυψη από πυράντοχο πάνελ EI 60 A2 S1.
 • Κάλυψη οροφής από πυράντοχο πάνελ EI 60 A2 S1 με κατάλληλη κλίση για την αποστράγγιση ομβρίων υδάτων.
 • Δάπεδο από λαμαρίνα (στα σημεία βατότητας αντιολισθιτική) ή απουσία αυτού όταν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα.
Brochure Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων εντός Πυράντοχου Οικίσκου