Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης
Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης
Φίλτρα
loader

Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης

Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου για υπηρεσίες ύδρευσης.
RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Cyble 5
Μονάδα επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Κατηγορία
Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης