ΑΝΤΛΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
Φίλτρα
loader

ΑΝΤΛΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ

BG
Ανοξείδωτες ηλεκτραντλίες, αυτομάτου αναρροφήσεως.
e-ΗΜ P
Αθόρυβες οριζόντιες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες με κινητήρες ΙΕ3.
e-ΗΜ S/N
Αθόρυβες οριζόντιες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες με κινητήρες ΙΕ3.
CEA – CEAN
Μονοβάθμιες ανοξείδωτες φυγόκεντρες ηλεκτραντλίες.
Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες με πλαστική πτερωτή με κινητήρες ΙΕ3.
e-SV
Κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 - AISI 316L.
Κατηγορία
ΑΝΤΛΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
Με τις κλιματικές συνθήκες να διαφοροποιούνται συνεχώς, παρατηρούνται επιπτώσεις σε πολλαπλούς τομείς, όπως αυτός της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι απαιτήσεις πλέον έχουν αυξηθεί και καλούμαστε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις, που ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου η άντληση και μεταφορά του νερού να γίνεται αξιόπιστα σε κάθε εφαρμογή, από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, μέχρι εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, βιομηχανίες, δημόσια κτίρια ή μεμονωμένα κτιριακά συγκροτήματα. Η Υδάτωρ προσφέρει μία ευρεία γκάμα λύσεων για την άντληση και διακίνηση καθαρού νερού, που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και τη βιώσιμη διαχείριση τους.