Άντληση-Μεταφορά νερού
Φίλτρα
loader

Άντληση-Μεταφορά νερού

e-MPV
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατά ISO 5199.
e-MPD
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατα ISO 5199.
e-MPR
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατά ISO 5199.
e-MPA
Οριζόντιες και κατακόρυφες πολυβάθμιες ηλεκτραντλίες κατα ISO 5199.
e-NSC
Μονοβάθμιες οριζόντιες ηλεκτραντλίες με κινητήρες ΙΕ3.
e-SH
Φυγόκεντρες οριζόντιες ηλεκτραντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
Κατηγορία
Άντληση-Μεταφορά νερού
Με τις κλιματικές συνθήκες να διαφοροποιούνται συνεχώς, παρατηρούνται επιπτώσεις σε πολλαπλούς τομείς, όπως αυτός της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι απαιτήσεις πλέον έχουν αυξηθεί και καλούμαστε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις, που ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου η άντληση και μεταφορά του νερού να γίνεται αξιόπιστα σε κάθε εφαρμογή, από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, μέχρι εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, βιομηχανίες, δημόσια κτίρια ή μεμονωμένα κτιριακά συγκροτήματα. Η IDATOR προσφέρει μία ευρεία γκάμα λύσεων για την άντληση και διακίνηση καθαρού νερού, που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και τη βιώσιμη διαχείριση τους.