ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ - SOURCE
Φίλτρα
loader

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ - SOURCE

SOURCE
Παραγωγή πόσιμου νερού από τον ατμοσφαιρικό αέρα με τη βοήθεια του ήλιου.
Κατηγορία
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ - SOURCE