Ψηφιακή υδρομέτρηση
Ψηφιακή υδρομέτρηση
Φίλτρα
loader

Ψηφιακή υδρομέτρηση

Intelis C&I
Στατικοί μετρητές τεχνολογίας υπερήχων για εμπορικές & βιομηχανικές εφαρμογές.
Intelis wSource
Στατικός μετρητής νερού τεχνολογίας υπερήχων για άριστες μετρολογικά αποδόσεις σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
Aquadis+
Μετρητής νερού ογκομετρικού τύπου της Itron που προσφέρει αξεπέραστη ακρίβεια και αξιοπιστία για όλες τις οικιακές εφαρμογές.
Flodis
Tαχυμετρικός μετρητής νερού απλής ριπής τελευταίας τεχνολογίας υδροδυναμικού σχεδιασμού για μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις.
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου για υπηρεσίες ύδρευσης.
RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Κατηγορία
Ψηφιακή υδρομέτρηση

Η ψηφιακή υδρομέτρηση συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέγιστη ακρίβεια μετρήσεων, έγκαιρη ανίχνευση διαρροών, καθιστώντας δυνατή τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και την σύνταξη αξιόπιστων ισοζυγίων νερού. Η ολοκληρωμένη λύση της Itron αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού.