Ηλιακές αντλίες
Ηλιακές αντλίες
Φίλτρα
loader

Ηλιακές αντλίες

Πίνακας Control Box
Η σειρά των ελεγκτών ηλιακών αντλιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια με όλες τις αντλίες WPS από 3” έως 10”, με κινητήρες έως 110kW.  Ο ελεγκτής αναπτύσσεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά από την Well Pumps και διαθέτει μετατροπέα συχνότητας, επιτρέποντας στις αντλίες να λειτουργήσουν με ισχύ που προέρχεται απ’ευθείας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.   […]
WPP
Υψηλής απόδοσης ηλιακές αντλίες πισίνας
4” Solar® ECO
Υψηλής απόδοσης ηλιακές αντλίες γεωτρήσεων 4''.
3” PMM
Υψηλής απόδοσης ηλιακές αντλίες γεωτρήσεων 3''.
Κατηγορία
Ηλιακές αντλίες
Οι αντλίες κάθε μορφής ευθύνονται για την κατανάλωση υψηλότατων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η αστικοποίηση ενισχύει τη χρήση τους, με αποτέλεσμα να αφήνουν ένα υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα, με όποιες επιπτώσεις αυτό επιφέρει στο περιβάλλον. Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος είναι η χρήση ενεργειακά αποδοτικών αντλιών, πόσο μάλλον εάν συνδυάζουν και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Στην IDATOR επιλέγουμε λύσεις που συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες της βιομηχανίας των αντλιών με τις εξελίξεις στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των αυτοματισμών κίνησης.