Πίνακας Control Box

Η σειρά των ελεγκτών ηλιακών αντλιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια με όλες τις αντλίες WPS από 3'' έως 10'', με κινητήρες έως 110kW.  Ο ελεγκτής αναπτύσσεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά από την Well Pumps και διαθέτει μετατροπέα συχνότητας, επιτρέποντας στις αντλίες να λειτουργήσουν με ισχύ που προέρχεται απ'ευθείας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.   Αν η εγκατάστασή σας απαιτεί διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που αναφέρονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τεχνικούς μας. 

Στην τυποποιημένη έκδοσή τους οι ελεγκτές WPS Solar διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Γενικό διακόπτη On/Off.
  • MPPT (Maximum Power Point Tracking) για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα σε σχέση με την ηλιοφάνεια.
  • Προστασία από την εν ξηρώ λειτουργία.
  • Βοηθητική επαφή 24V (N.C.).
  • Ενδείξεις LED.
  • Προστασία υπερφόρτωσης και υποφόρτωσης του κινητήρα.
  • Δύο βοηθητικές επαφές για εξωτερικούς διακόπτες στάθμης/φλοτεροδιακόπτες) με χαμηλή τάση.