Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 4 ιντσών AISI 304 & AISI 316
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 4 ιντσών AISI 304 & AISI 316
Φίλτρα
loader

Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 4 ιντσών AISI 304 & AISI 316

4’’ WPS-CP
Υποβρύχιες αντλίες 4’’ High Speed με Inverter, εξ’ ολοκλήρου από AISI 304.
4’’ WPS
Υποβρύχιες αντλίες 4’’ εξ’ ολοκλήρου από AISI 304 ή AISI 316.
FP4
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 4” και άνω.
e-GS
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 4” και άνω.
Κατηγορία
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 4 ιντσών AISI 304 & AISI 316