Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης
Φίλτρα
loader

Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης

RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου.
Cyble 5
Μονάδα Επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Κατηγορία
Λογισμικό συλλογής & διαχείρισης δεδομένων υδρομέτρησης