Ηλεκτρονικές συσκευές
Ηλεκτρονικές συσκευές
Φίλτρα
loader

Ηλεκτρονικές συσκευές

SPEEDBOX DUO + TR10
Διπλό Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) επίτοιχης τοποθέτησης, για τον έλεγχο στροφών 2 μονοφασικών (~1 x 230V - 12A) ή 2 τριφασικών αντλιών (~3 x 230V - 10A).
SPEEDBOX 1314 TT+TR10
Inverter τριφασικό (~3 x 400V) για τοποθέτηση στο τοίχο για τον έλεγχο στροφών τριφασικού (~3 x 400V) κινητήρα αντλίας μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 14Α. 
SPEEDBOARD 1309TT+TR10
Inverter τριφασικό (~3 x 400V) για ενσωμάτωση σε τριφασικό (~3 x 400V) κινητήρα αντλίας μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 9Α, για τον έλεγχο στροφών.
SPEEDBOARD 1010MT+TR10
Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) για ενσωμάτωση σε τριφασικό (~3 x 230V) κινητήρα αντλίας, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α για τον έλεγχο στροφών.
SPEEDMATIC 101110 MASTER
Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) υδρόψυκτο για τον έλεγχο στροφών μονοφασικής (~1 x 230V - 9A) αντλίας ή τριφασικής (~3 x 230V - 10Α) αντλίας.
SWITCHMATIC 2T
Ηλεκτρονικός τριφασικός (3~400V) πιεσοστάτης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης τριφασικής αντλίας έως 4.0KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α
Κατηγορία
Ηλεκτρονικές συσκευές
Η IDATOR παρέχει μια ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών που καλύπτουν τις ανάγκες προσωρινού φωτισμού επόμενης γενιάς, συστημάτων εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος, αυτόματων πιεστικών συστημάτων για κάθε ανάγκη υδροδότησης καθώς και μετατροπής συχνότητας της ηλεκτρικής ενέργειας.