Ηλεκτρονικές συσκευές
Φίλτρα
loader

Ηλεκτρονικές συσκευές

DIGIMATIC 2
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
DIGIPLUS
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής & πίεσης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
SPEEDMATIC 101110 MASTER
Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) υδρόψυκτο για τον έλεγχο στροφών μονοφασικής (~1 x 230V - 9A) αντλίας ή τριφασικής (~3 x 230V - 10Α) αντλίας.
SWITCHMATIC 3
Ηλεκτρονικός πιεσοστάτης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης μονοφασικής αντλίας, ισχύος έως και 2.2KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 16Α
SPEEDBOARD 1010MT+TR10
Inverter μονοφασικό (~1 x 230V) για ενσωμάτωση σε τριφασικό (~3 x 230V) κινητήρα αντλίας, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α για τον έλεγχο στροφών.
SWITCHMATIC 2T
Ηλεκτρονικός τριφασικός (3~400V) πιεσοστάτης για τον έλεγχο εκκίνησης και παύσης τριφασικής αντλίας έως 4.0KW, μέγιστου ονομαστικού ρεύματος 10Α
Κατηγορία
Ηλεκτρονικές συσκευές
Η IDATOR παρέχει μια ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών που καλύπτουν τις ανάγκες προσωρινού φωτισμού επόμενης γενιάς, συστημάτων εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος, αυτόματων πιεστικών συστημάτων για κάθε ανάγκη υδροδότησης καθώς και μετατροπής συχνότητας της ηλεκτρικής ενέργειας.