Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών χυτοσιδηρές
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών χυτοσιδηρές
Φίλτρα
loader

Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών χυτοσιδηρές

FX6
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 6” και άνω.
Κατηγορία
Μονομπλόκ ηλεκτραντλίες γεωτρήσεων 6 ιντσών χυτοσιδηρές