• Άντληση νερού από γεωτρήσεις 6’’ και άνω.
  • Συστήματα άρδευσης.
  • Ύδρευση αστικών περιοχών.
  • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης.
  • Συντριβάνια.
  • Παροχή έως 96 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 502 Μ.Υ.Σ.
  • Ισχύς έως 45 kW.
  • Επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου έως 500 g/m3.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 30 °C.
  • Σύνδεση κινητήρα κατά NEMA.
Μέρη αντλίας Υλικά κατασκευής
Πτερωτές Χυτοσίδηρο G25 Ορείχαλκος Β10 (κατόπιν ζήτησης)
Κόμπλερ – άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 420
Στόμιο εξόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, κάτω μπρακέτο Χυτοσίδηρο G25
Κάλυμμα καλωδίου, βίδες, φίλτρο αναρρόφησης Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304
Αποστάτες Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
Ελαστομερή NBR / Συνθετικό υλικό με βάση πολυουρεθάνη