Υδάτωρ Α.Ε.

Πολιτική χρήσης Cookies

Ο Ιστότοπος https://www.idator.gr/ χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που o εξυπηρετητής ιστού αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies του Ιστοτόπου μας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Αναγκαία cookies – cookies λειτουργικότητας: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και τη βελτίωση της χρηστικότητάς του.
  2. Cookies Ανάλυσης: Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις σελίδες συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι α) η συγκατάθεση των χρηστών, β) η εκπλήρωση των συμβατικών σκοπών ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση ενός χρήστη, γ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου μας.

Αναγκαία
 Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent idator.gr Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookies για τον συγκεκριμένο τομέα (domain). 1 έτος Ιδιόκτητο
mo_openid_signup_url idator.gr Καταγράφει εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Αυτό επιτρέπει στον κάτοχο του ιστότοπου να καταστήσει μη προσβάσιμα μέρη του ιστότοπου, με βάση την κατάσταση σύνδεσης του χρήστη. 29 ημέρες Ιδιόκτητο
wordpress_test_cookie idator.gr Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies. Συνεδρίας Ιδιόκτητο
Ανάλυσης
scroll idator.gr Καταχωρεί εάν η ανίχνευση βάθους κύλισης του ιστότοπου είναι ενεργή – Αυτή η λειτουργία θυμάται πόσο μακριά έχει πραγματοποιήσει κύλιση ο χρήστης στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας στις υποσελίδες του ιστότοπου. 1 ημέρα Ιδιόκτητο

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τελευταία Αναθεώρηση : Ιούλιος 2022