Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Η IDATOR αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της και την αξιοπιστία που φέρουν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας Lowara, κατασκευάζει πυροσβεστικά συγκροτήματα για κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποιημένα για τη συμφωνία τους με το πρότυπο ΕΝ12845:2015, που αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης. Επίσης, τα συγκροτήματα μπορούν να λάβουν επιπλέον πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οποιονδήποτε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Η IDATOR στα πλαίσια προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, παρέχει:
• Εκπαίδευση τεχνικών λειτουργίας και συντήρησης
• Έλεγχο εγκατάστασης και δοκιμαστική λειτουργία
• Συμβόλαια τακτικής συντήρησης
• Επεμβατικές και διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών
• Υπηρεσίες ανακατασκευής παλαιών συγκροτημάτων

loader
Ενδεικτικές σειρές προϊόντων
FTN
Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΤΟΤΕΕ 2451/86, παραγωγής Idator.
FEN
Διαιρούμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά EN12845 παραγωγής Idator.
Y2KO
Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης με εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία.
GEM
Πυροσβεστικά συγκροτήματα Lowara κατά ΕΝ12845:2015.