Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Η Υδάτωρ Α.Ε. αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της και την αξιοπιστία που φέρουν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας Lowara, κατασκευάζει πυροσβεστικά συγκροτήματα για κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποιημένα για τη συμφωνία τους με το πρότυπο ΕΝ12845:2015, που αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης. Επίσης, τα συγκροτήματα μπορούν να λάβουν επιπλέον πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οποιονδήποτε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Η Υδάτωρ στα πλαίσια προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η Υδάτωρ παρέχει:
* Εκπαίδευση τεχνικών λειτουργίας και συντήρησης
* Έλεγχο εγκατάστασης και δοκιμαστική λειτουργία
* Συμβόλαια τακτικής συντήρησης
* Επεμβατικές και διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών
* Υπηρεσίες ανακατασκευής παλαιών συγκροτημάτων

loader
Ενδεικτικές σειρές προϊόντων
ENF
Διαιρούμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά EN12845.
GEM
Πυροσβεστικά συγκροτήματα Lowara κατά ΕΝ12845:2015.
Y2KO
Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης με εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία κατάλληλο για χρήση σε εξοχικές κατοικίες, κατασκηνώσεις , αποθήκες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες κ.ά.