Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Η IDATOR αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της και την αξιοπιστία που φέρουν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας Lowara, κατασκευάζει πυροσβεστικά συγκροτήματα για κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποιημένα για τη συμφωνία τους με το πρότυπο ΕΝ12845:2015, που αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης. Επίσης, τα συγκροτήματα μπορούν να λάβουν επιπλέον πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οποιονδήποτε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Η IDATOR στα πλαίσια προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, παρέχει:
• Εκπαίδευση τεχνικών λειτουργίας και συντήρησης
• Έλεγχο εγκατάστασης και δοκιμαστική λειτουργία
• Συμβόλαια τακτικής συντήρησης
• Επεμβατικές και διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών
• Υπηρεσίες ανακατασκευής παλαιών συγκροτημάτων

loader
Σειρές προϊόντων
Πυροσβεστικά Συγκροτήματα εντός Πυράντοχου Οικίσκου
Εργοστασιακά εγκατεστημένο πυροσβεστικό συγκρότημα εντός οικίσκου με διαστασιολόγηση βάσει των αναγκών της εγκατάστασης.
FEN
Διαιρούμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά EN12845 παραγωγής Idator.
FTN
Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΤΟΤΕΕ 2451/86, παραγωγής Idator.
GEM
Πυροσβεστικά συγκροτήματα Lowara κατά ΕΝ12845:2015.