Αντιπλημμυρική προστασία
Αντιπλημμυρική προστασία
Φίλτρα
loader

Αντιπλημμυρική προστασία

NOAQ
Τεχνητά κινητά φράγματα NOAQ, σχεδιασμένα για τον αποτελεσματικό έλεγχο ή εκτροπή πλημμυρών.
Beaver®
Το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας Beaver® εγγυάται τη γρήγορη συναρμολόγηση των προσωρινών αντιπλημμυρικών φραγμάτων και την απλή και ευέλικτη χρήση τους.
Κατηγορία
Αντιπλημμυρική προστασία