ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Φίλτρα
loader

ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DL
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων
DC
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων με σώμα από χυτοσίδηρο
1300
Υποβρύχιες χυτοσιδηρές ηλεκτραντλίες λυμάτων Lowara 1300 μη εμφρασσόμενου τύπου, με πτερωτές Vortex.
M 3000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων - ακαθάρτων με πολτοποιητή
Κατηγορία
ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ