• Παροχή έως 24 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 10,4 m.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού από 0 °C έως 40 °C.
  • Βάθος βύθισης έως 5 m.
  • Ελεύθερο πέρασμα:
    έως 35 mm (DC 100)
    έως 50 mm (DC 102)