Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την IDATOR αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της, γι’ αυτό το λόγο συμμετέχει ενεργά σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, στηρίζοντας οργανισμούς και πρωτοβουλίες για το κοινό καλό. Επιδιώκουμε να είμαστε δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

Συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του παγκόσμιου προγράμματος “Watermark Xylem” και συνοδοιπόρο τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Emfasis Foundation”, συμμετέχουμε στο ανθρωπιστικό τους έργο προς άτομα που βιώνουν ποικίλες μορφές αστεγίας στην Αττική, τόσο με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους, όσο και τον περιορισμό των συνθηκών εξάπλωσης του Covid-19.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:
• Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού
• Ίση πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση