Άνθρωποι

Άνθρωποι

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια εταιρεία, είναι οι άνθρωποί της. Είναι αυτοί που κάνουν το όραμα και τους στόχους της πραγματικότητα μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Εμείς, φροντίζουμε καθημερινά, για ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές (πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018), χωρίς διακρίσεις, που μπορεί κανείς να αναπτυχθεί τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μας, ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που παρέχουμε στους συνεργάτες και πελάτες μας, γιατί μας επιτρέπει να μένουμε μπροστά στις εξελίξεις και να αφήνουμε το εταιρικό μας αποτύπωμα στην αγορά.

Θεωρούμε ευθύνη και χρέος μας να υιοθετούμε σύγχρονες τακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενδυναμώνοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους εργαζόμενούς μας και παράλληλα, διαμορφώνοντας την εταιρική κουλτούρα.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Διασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας
• Ποιοτική Εκπαίδευση
• Ισότητα των Φύλων
• Παροχή Αξιοπρεπούς Εργασίας