• Άντληση νερού από γεωτρήσεις 6’’ και άνω.
  • Συστήματα τεχνητής βροχής.
  • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα.
  • Ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση.
  • Συντριβάνια.
  • Παροχή έως 66 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 840 Μ.Υ.Σ.
  • Ισχύς έως 45 kW.
  • Επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου έως 60 g/m3.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 30 °C.
  • Σύνδεση κινητήρα κατά NEMA.
Μέρη αντλίας Υλικά κατασκευής
Κέλυφος αντλίας, βάση διαχύτες, κάλυμμα καλωδίου, φίλτρο αναρρόφησης, αποστάτης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κάτω μπρακέτο, στόμιο εξόδου Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304
Κόμπλερ, άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 420
Πτερωτές, διαχύτες Πολυαιθυλένιο
Στεγανοποίηση βαλβίδας αντεπιστροφής NBR