Κατηγορίες προϊόντων
Φίλτρα
loader

Τα προϊόντα μας

RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου.
Flodis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Απλής ριπής
Cyble 5
Μονάδα Επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Aquadis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Ογκομετρικού τύπου
Intelis
Στατικός Μετρητής – Ύδρευσης.