Κατηγορίες προϊόντων

Κατηγορίες προϊόντων

Φίλτρα
loader

Τα προϊόντα μας

M
Ταχύστροφοι και αργόστροφοι αναδευτήρες για τα δοχεία αποθήκευσης χημικών SER.
Kontrol 40
Όργανα μέτρησης Ph-Redox-Αγωγιμότητας.
PS1
Εμβολοφόρες δοσομετρικές αντλίες.
MS1
Εμβολοφόρες δοσομετρικές αντλίες.
Kontrol 800 Panel
Aυτόματα δοσομετρικά συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών.
Τekna EVO ΑKS και TPT
Ηλεκτρομαγνητικές δοσομετρικές αντλίες.