Αρχική
Xylem

BBF
Πλήρη Πιεστικά Συγκροτήματα

Σειρά BBFS

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με κατακόρυφες ή οριζόντιες ηλεκτραντλίες.  Τα συγκροτήματα λειτουργούν αυτόματα μέσω πιεσοστατών και πιεστικών δοχείων αναλόγου χωρητικότητας.

 

Κάθε συγκροτήμα της σειράς αποτελείται από:

 • Μία, δύο ή περισσότερες μονοφασικές ή τριφασικές ηλεκτραντλίες.
 • Ηλεκτρικό πίνακα σε μεταλλικό κιβώτιο που περιλαμβάνει συσκευές λειτουργίας (ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες) και ελέγχου (θερμικά, επιτηρητές φάσης, επιτηρητές ελέγχου ροής, αλεξικέραυνα γραμμής, κ.α.) ανάλογα την σειρά.
 • Έναν ή περισσότερους πιεσοστάτες οι οποίοι τοποθετούνται σε κοινό συλλέκτη σε υποδοχή πάνω στο πιεστικό δοχείο.
 • Συλλέκτες αναρρόφησης (σε εφαρμογές με θετική αναρρόφηση) και κατάθλιψης με όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για σωστή λειτουργία και εύκολη συντήρηση του συγκροτήματος. Ένας τυπικός συλλέκτης εκτός από τα υδραυλικά εξαρτήματα περιλαμβάνει ορειχάλκινες βάνες και βαλβίδες αντεπιστροφής. Κατόπιν ζήτησης τοποθετούνται ειδικά επιπρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. διακόπτες ροής, εξαρμώσεις, κ.α.) ή εξαρτήματα διαφορετικών υλικών κατασκευής. Κάθε κατασκευή συλλέκτη μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να διευκολύνει την εγκατάσταση του συγκροτήματος και την σύνδεσή του με το υδραυλικό δίκτυο.
 • Ένα ή περισσότερα πιεστικά δοχεία αναλόγου μεγέθους με την παροχή του συγκροτήματος. Τα δοχεία είναι πιστοποιημένα για χρήση με πόσιμο νερό από τον Αμερικάνικο Οργανισμό NSF και επιπλέον διαθέτουν 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Τα συγκροτήματα ανάλογα με το μεγεθός τους και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικά υλικά στον ηλεκτρικό πίνακα ή στους συλλέκτες.

Ποιότητα κατασκευής

 • Τα συγκροτήματα κατασκευάζονται με τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9000:2000 και φέρουν σήμανση CE.
 • Κάθε πιεστικό συγκρότημα διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό ο οποίος ταυτοποιεί την κατασκευή σε περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων.
 • Όλα τα επι μέρους τμήματα των συγκροτημάτων δοκιμάζονται για την σωστή λειτουργία τους πρίν και μετά την συναρμολόγηση του συγκροτήματος.
 • Κάθε συγκρότημα δοκιμάζεται σε εξομοιωμένες συνθήκες ώστε να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του.
 • Τα συγκροτήματα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο τα συγκροτήματα μπορούν να παραδοθούν σε τμήματα και να συναρμολογηθούν πλήρως στο σημείο εγκατάστασης

 

Σειρά BBFV

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με κατακόρυφες ή οριζόντιες ηλεκτραντλίες και μετατροπείς συχνότητας. Τα συγκροτήματα είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν σταθερή πίεση εξόδου ανεξάρτητα τηςζήτησης. Επιπλέον προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα των Inverter όπως εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του.


Κάθε πιεστικό συγκρότημα αποτελείται από:

 • Μία ή περισσότερες ηλεκτραντλίες.
 • Μία ή περισσότερες μονάδες μετατροπής συχνότητας.  Στα συγκροτήματα δύο ή περισσοτέρων αντλιών οι μονάδες επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς την χρήση PLC ή άλλων συσκευών και πραγματοποιούν τόσο λειτουργίες κυκλικής εναλλαγής και ομαδικής λειτουργίας, όσο και αυτόματης εκκίνησης της βοηθητικής ηλεκτραντλίας σε περίπτωση προβλήματος στην κύρια.
 • Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα.
 • Ένα ή περισσότερα αισθητήρια που μετρούν τις παραμέτρους που πρέπει να ελεγχθούν. Τα αισθητήρια τοποθετούνται πάνω στο κέλυφος της αντλίας ή σε κοινό υποδοχέα πάνω στον συλλέκτη της κατάθλιψης.
 • Συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης με όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για σωστή λειτουργία και εύκολη συντήρηση του συγκροτήματος. Ένας τυπικός συλλέκτης εκτός από τα υδραυλικά εξαρτήματα περιλαμβάνει ορειχάλκινες βάνες και χρωμέ βαλβίδες αντεπιστροφής, ενώ κατόπιν ζήτησης τοποθετούνται ειδικά επιπρόσθετα εξαρτήματα ή εξαρτήματα διαφορετικών υλικών κατασκευής. Κάθε κατασκευή συλλέκτη μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να διευκολύνει την εγκατάσταση του συγκροτήματος και την σύνδεσή του με το υδραυλικό δίκτυο.
 • Ένα ή περισσότερα μικρά πιεστικά δοχεία ανάλογα με την παροχή του συγκροτήματος. Τα δοχεία είναι μη εναλλάξιμης μεμβράνης (10bar), πιστοποιημένα για πόσιμο νερό και 5 χρόνια εγγύηση.

Ποιότητα κατασκευής

 • Τα συγκροτήματα κατασκευάζονται με τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9000:2000 και φέρουν σήμανση CE.
 • Κάθε πιεστικό συγκρότημα διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό ο οποίος ταυτοποιεί την κατασκευή σε περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων.
 • Τα συγκροτήματα προρυθμίζονται στα σημεία που προβλέπει η μελέτη ώστε να είναι έτοιμα προς λειτουργία χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια παραμετροποίησης από τους χρήστες.
 • Όλα τα επι μέρους τμήματα των συγκροτημάτων δοκιμάζονται για την σωστή λειτουργία τους πρίν και μετά την συναρμολόγηση του συγκροτήματος.
 • Κάθε συγκρότημα δοκιμάζεται σε εξομοιωμένες συνθήκες ώστε να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του.
 • Τα συγκροτήματα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο τα συγκροτήματα μπορούν να παραδοθούν σε τμήματα και να συναρμολογηθούν πλήρως στο σημείο εγκατάστασης.

 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Μελετών της εταιρίας μας για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του δικού σας πιεστικού συγκροτήματος.

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ