Εξειδικευμένες υπηρεσίες υδροπληροφορικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες υδροπληροφορικής

Η κλιματική αλλαγή, η γήρανση των δικτύων ύδρευσης, καθώς και ενδεχόμενες αστοχίες αγωγών, είναι λίγοι μόνο από τους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της απώλειας όγκων νερού, επομένως μείωσης της παροχής και πίεσης του δικτύου, και κατ’ επέκταση οικονομικών πόρων ή να επηρεάσουν ακόμα και τη δημόσια υγεία.

Θέλοντας να επιτύχουν χαμηλότερα κόστη συντήρησης και λειτουργικά κόστη, να επεκτείνουν το χρόνο ζωής των δικτύων και να αυξήσουν τη λειτουργικότητά τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία, αλλά και το περιβάλλον, όλο και περισσότερες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στρέφονται προς τη δημιουργία «έξυπνων πόλεων» με τη βοήθεια της τεχνολογίας.  Με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) να κατακτά τον τομέα του νερού και την Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics) και τη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) να χρησιμοποιούνται ευρέως στις εφαρμογές διαχείρισης νερού και λυμάτων, η Xylem κατακτά τον τομέα της Υδροπληροφορικής, συμπεριλαμβάνοντας στον όμιλό της τα brands EmNet και Pure Technologies.

Οι νέες υπηρεσίες αφορούν στον έλεγχο της κατάστασης των σωληνώσεων με εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης.