Εξειδικευμένες υπηρεσίες υδροπληροφορικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες υδροπληροφορικής

Η ευρέως συζητημένη τεχνολογική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης, το νερό, αποτελεί αντικείμενο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον και δημιουργεί αναπόφευκτα ελπίδες για βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών στον κλάδο μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) ως αποτέλεσμα επιμέρους τεχνολογιών, όπως η Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics) και η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), έχει αρχίσει πλέον να εμφανίζεται στις εφαρμογές διαχείρισης νερού και λυμάτων. Η Xylem έχει επενδύσει στρατηγικά στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας στον όμιλό της νέα brands στελεχωμένα με Μηχανικούς Υδροπληροφορικής. Οι πρώτες νέες υπηρεσίες αφορούν στον έλεγχο της κατάστασης των σωληνώσεων με εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης.