ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
Φίλτρα
loader

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Challenger
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης - θέρμανσης 60-450 lt
C2Lite CAD
Συνθετικά πιεστικά δοχεία ύδρευσης 60-450 lt.
FlowThru Composite
Συνθετικά πιεστικά δοχεία ύδρευσης για χρήση σε πιεστικά με inverter
FlowThru Steel
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης για χρήση σε πιεστικά με inverter
SuperFlow
Πιεστικά δοχεία εναλλάξιμης μεμβράνης 10, 16, 25 bar
Max – UltraMax
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης 16 bar και 25 bar
Κατηγορία
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η IDATOR διαθέτει αξιόπιστες λύσεις για την επιτήρηση των υγρών μέσω εξειδικευμένων μετρητών, καθώς και πιεστικά δοχεία που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις ανύψωσης νερού στις εγκαταστάσεις ύδρευσης οποιασδήποτε εφαρμογής.