Εξοπλισμός νερού & λυμάτων
Εξοπλισμός νερού & λυμάτων
Φίλτρα
loader

Εξοπλισμός νερού & λυμάτων

M-Inox
Ανοξείδωτα πιεστικά δοχεία ύδρευσης 10 bar
All-Weather
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης για διαβρωτικά περιβάλλοντα 10 bar
Max – UltraMax
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης 16 bar και 25 bar
SuperFlow
Πιεστικά δοχεία εναλλάξιμης μεμβράνης 10, 16, 25 bar
FlowThru Steel
Πιεστικά δοχεία ύδρευσης για χρήση σε πιεστικά με inverter
FlowThru Composite
Συνθετικά πιεστικά δοχεία ύδρευσης για χρήση σε πιεστικά με inverter
Κατηγορία
Εξοπλισμός νερού & λυμάτων
Η IDATOR διαθέτει αξιόπιστες λύσεις για την επιτήρηση των υγρών μέσω εξειδικευμένων μετρητών, καθώς και πιεστικά δοχεία που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις ανύψωσης νερού στις εγκαταστάσεις ύδρευσης οποιασδήποτε εφαρμογής.