Αρχική
Xylem

BFF
Πλήρη Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Σειρά BFFS

Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμοζόμενα στις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης πυρασφάλειας. Κατάλληλα για όλες τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις πυροπροστασίας μέσω υδροδοτικού δικτύου: Βιομηχανίες, Κτιριακά Συγκροτήματα, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία,Εμπορικά Κέντρα, Κέντρα Διασκεδάσεως, Πλοία κ.α.

Η τυποποίηση της κατασκευής πυροσβεστικών συγκροτημάτων, δίνει την δυνατότητα στον εγκαταστάτη να ολοκληρώσει τις εργασίες σύνδεσης μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αφού είναι πλήρως συναρμολογημένα και δοκιμασμένα, έτοιμα προς λειτουργία, περιλαμβάνονται δε τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την άμεση σύνδεση με το υδραυλικό δίκτυο και την ηλεκτρική παροχή, καθώς και ανάλογες οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

 

Σειρά BFFN

Κατόπιν της πλήρους εφαρμογής του νέου Ευρωπαικού Προτύπου ΕΝ 12845, που αφορά τον σχεδιασμό,
την κατασκευή και την συντήρηση των σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων, η Lowara παρουσίασε μια
πλήρη σειρά πυροσβεστικών συγκροτημάτων η οποία καλύπτει πλήρως την νέα Οδηγία.


Σημειώσεις:

  • Μπορούν να κατασκευαστούν αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα με την ισχύ που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες της εγκατάστασής σας.
  • Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δοκιμασμένα ηλεκτρικά και υδραυλικά και φερουν σήμανση CE.
  • Όλες οι διαδικασίες κατασκευής είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2000.
  • Οι ηλεκτραντλίες του εργοστασίου LOWARA, που είναι προσαρμοσμένες στα συγκροτήματα, είναι εφοδιασμένες με πιστοποιητικά συμμόρφωσης και ποιότητας.
  • Εφόσον απαιτείται Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους κανονισμούς NFPA , VDS επικοινωνήστε με το Τμήμα Μελετών της εταιρίας μας.
© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ