Πίνακες αντλιών γεωτρήσεων METTA - Κύρια υλικά CHINT

Οι ηλεκτρικοί πίνακες ΜΕΤΤΑ για αντλίες γεωτρήσεως (κύριων υλικών CHINT), είναι σχεδιασμένοι κατάλληλα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο της αντλίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της μέσω ηλεκτροδίων ή ψηφιακού ενδείκτη στάθμης.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
Τύπος Τάση Hp KW Εκκίνηση Εύρος Α Υλικό κιβωτίου Προστασία Διαστάσεις
Υ x Π x Β (mm)
CB1D1007 230V 1 0,75 DOL 4-6 ABS

IP54

400x300x170
CB1D1011 1,5 1,1 7-10 400x300x170
CB1D1015 2 1,5 9-13 400x300x170
CB1D1022 3 2,2 12-18 400x300x170
CB1D3007 400V 1 0,75 DOL 1,6-2,5ABS
IP54
400x300x170
CB1D3011 1,5 1,1 2,5-4 400x300x170
CB1D3015 2 1,5 4-6,3 400x300x170
CB1D3022 3 2,2 4-6,3 400x300x170
CB1D3030 4 3 6-10 400x300x170
CB1D3040 5,5 4 9-14 400x300x170
CB1D3055 7,5 5,5 9-14 400x300x170
CB1D3075 10 7,5 13-18 400x300x170
CB1D3075.1 10 7,5 17-23 400x300x170
CB1Υ3055 400V 7,5 5,5


Υ/Δ
9-14*METAL
IP54
500x400x200
CB1Υ3075 10 7,5 13-18* 500x400x200
CB1Υ3075.1 10 7,5 17-23* 500x400x200
CB1Υ3110 15 11 21-26 600x400x200
CB1Υ3150 20 15 30-35 600x400x200
CB1Υ3185 25 18,5 30-43 700x500x200
CB1Υ3220 30 22 40-50 700x500x200
CB1Υ3300 40 30 52-69 800x600x200
CB1Υ3370 50 37 64-81 800x600x200

Στη σειρά CB1Y3__ xρησιμοποιείται ασφάλεια με θερμικό διακόπτη εκτός από τους αστερίσκους όπου χρησιμοποιείται θερμομαγνητικός.

 • Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού για την εκκίνηση ευρείας γκάμας αντλιών γεωτρήσεως.
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία της αντλίας σε ενδεχόμενη έλλειψη νερού μέσω ηλεκτροδίων στάθμης ή ψηφιακού ενδείκτη στάθμης.
 • Εντολή εκκίνησης μέσω πιεζοστάτη, χρονοδιακόπτη ή φλοτεροδιακόπτη ρυθμιζόμενης διαφορικής στάθμης με αντίβαρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 230V ΕΩΣ 2,2KW
CΒ1D1___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός διπολικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Aυτόματη ασφάλεια ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Θερμικός ηλεκτρονόμος για την προστασία της αντλίας από υπερφόρτωση
 • Δυνατότητα σύνδεσης πυκνωτή, εάν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται)
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
CΒ1D3___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτιού
 • Επιτηρητής ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
CB1Y3___

 • Μεταλλικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Επιτηρητής ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης
 • Αυτόματες ασφάλειες καμπύλης «D» σε συνδυασμό με θερμικό ηλεκτρονόμο, κατάλληλες για προστασία κινητήρων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, ή εναλλακτικά θερμομαγνητικός διακόπτης
 • Εκκινητής Υ/Δ διαστασιολογημένος ανάλογα με την ισχύ της αντλίας
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
F

Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και έλλειψης νερού (για τους πίνακες CB1D1__)
Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και έλλειψης νερού (για τους πίνακες CB1D1__)
M Πολυόργανο 3 ενδείξεων με μετασχηματιστές έντασης
L Ψηφιακός ενδείκτης στάθμης γεώτρησης (δεν περιλαμβάνεται σταθμήμετρο)
P Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω γεώτρησης συντελεστής ισχύος (cosφ) χωρίς Autoreset
Χ Ενισχυμένη πρίζα γενικής χρήσης
Ε Εσωτερικός φωτισμός LED

 

 • Κατασκευή με κύρια υλικά ABB
 • Κατασκευή με κύρια υλικά CHINT
Φυλλάδιο πινάκων ΜΕΤΤΑ για αντλίες γεωτρήσεων-CHINT